อขศ .035 กระทู้ที่ 1(30/4/64)

ตะกรุด รุ่นแรก สรงน้ำ 63
แ บ่ ง ปั น เ บ า ๆ ส น ใ จ ทั ก แ ช ท ม า ไ ด้ คั บ🎉โดยสมาชิก ชื่อ ษา หาดใหญ่
จากกลุ่ม ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ (ศึกษา-สะสม-ซื้อขาย)