สาธุ #ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์นครศรีธรรมราช

สาธุ #ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์นครศรีธรรมราชโดยสมาชิก ชื่อ เดอะเทพารักษ์ ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์
จากกลุ่ม ไอ้ไข่วัดเจดีย์ รักและศรัทธา (เช่าบูชาวัตถุมงคลของแท้จากวัดเจดีย์100%)