//
สวัสดีวันที่9
9 แรกของปี
9 ไปเจอแต่สิ่งดี

// 🗓
สวัสดีวันที่9
9 แรกของปี
9 ไปเจอแต่สิ่งดี ๆ
9 ไปเจอแต่คนดี ๆ
9 ไปเจอแต่เรื่องราวที่ดีๆ
9 ไปเจอแต่ความสุข
9 ไปเจอแต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ
9 ไปเจอแต่ความสำเร็จ
9 ไปเจอแต่ความเจริญในทุกๆด้านของชีวิต
9 ผ่านทุกอุปสรรค
9 ไปข้างหน้า ด้วยกำลังใจที่เข้มแข็ง
9 ไปด้วยกัน ด้วยรอยยิ้ม ที่สดใส ♡โดยสมาชิก ชื่อ สุกฤษ หัส สิชล
จากกลุ่ม ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ (ศึกษา-สะสม-ซื้อขาย)