มีคนจะเอามาปล่อยให้ จะจับหรือจะวางดีครับ

มีคนจะเอามาปล่อยให้ จะจับหรือจะวางดีครับ

โดยสมาชิก ชื่อ Jean Jacques Rousseau
จากกลุ่ม ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ (ศึกษา-สะสม-ซื้อขาย)