#พิธีบวงสรวงบูชาฤกษ์ ณ วัดยางใหญ่(ตาพรานบุญ) จ.นครศรีธร

#พิธีบวงสรวงบูชาฤกษ์ ณ วัดยางใหญ่(ตาพรานบุญ) จ.นครศรีธรรมราช เช้าวันที่ 25กุมภาพันธ์2564 เวลา 09.39นาที…โดยสมาชิก ชื่อ หญิงเล็ก จันทรัตน์
จากกลุ่ม ไอ้ไข่วัดเจดีย์ รักและศรัทธา (เช่าบูชาวัตถุมงคลของแท้จากวัดเจดีย์100%)