#ขออนุญาต admin กระทู้1 (09/01/66)
เปิดแบ่งปัuองค์บูชา

#ขออนุญาต admin กระทู้1 (09/01/66)
เปิดแบ่งปัuองค์บูชารุ่นแรnขuาด 5 นิ้ว
รับทรัพย์ปี56 วาระ 10 ปี สร้าง 3,999 องค์
#มีกล่องเดิมจากวัดเจดีย์ 🦋
✅ #รับประกันแท้ครับ ✅โดยสมาชิก ชื่อ โอม’ อัครณัฐ
จากกลุ่ม ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ (พระเครื่องสุวรรณภูมิ)