ขออนุญาตแอดมิน
ก-ท-.1
8-12-63
เ-ปิ-ด ผ้า-ยันต์ ธง-ชั

ขออนุญาตแอดมิน
ก-ท-.1
8-12-63
เ-ปิ-ด ผ้า-ยันต์ ธง-ชัย-มงคล มหามงคล ไ-อ้-ไ-ข่-วั-ดเ-จ-ดี-ย์
รุ่น2 สร้างปี 2547 ใส่กรอบพร้อมบูชา
รับ-ประ-กัน-แท้-ตลอด-ชีพ
สน-ใจ-สอบ-ถาม-ได้-ค่ะ🙏🏼🙏🏼🙏🏼

โดยสมาชิก ชื่อ Siriyupa Ramas Kaem
จากกลุ่ม ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ (ศึกษา-สะสม-ซื้อขาย)