ขออนุญาตแอดมิน
กท.2(4/11/63)
เปิดเหรียญไอ้ไข่วัดเจดีย

ขออนุญาตแอดมิน
กท.2(4/11/63)
เปิดเหรียญไอ้ไข่วัดเจดีย์พิมใหญ่รุ่นรับทรัพย์ปี56วาระ10ปีสร้างครั้ง
สภาพสวยเดิมผิวรุ้งๆๆพร้อมกล่องเดิม
รับประกันแท้สากลตลอดชีพโดยสมาชิก ชื่อ ไชยนันต์ อัมระรงค์
จากกลุ่ม ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ (พระเครื่องสุวรรณภูมิ)