ขออนุญาตแอดมิน
กท.2(4/5/66)
เ-ปิ-ด-แ-บ่-ง-บู-ช-า
1.แหวน

ขออนุญาตแอดมิน
กท.2(4/5/66)
เ-ปิ-ด-แ-บ่-ง-บู-ช-า
1.แหวนเนื้อเงินลายยันต์ลงยาแดง
ไซด์16มิลจำนวนสร้าง600วงสร้างน้อยหายาก
2.แหวนเนื้อเงินลายยันต์ลงยาน้ำเงิน
ไซด์17มิล จำนวนการสร้าง1200วง
3แหวนเนื้อเงินลายยันต์ไซด์17มิล
จำนวนการสร้าง1000วง
รุ่นเจริญทรัพย์ ปี61
สภาพมือ1ไม่ผ่านการใช้พร้อมกล่องเดิมจากวัด
รั-บ-ป-ร-ะ-กั-น-แ-ท้-ส-า-ก-ล-ต-ล-อ-ด-ชี-พ
#ส-น-ใ-จ-ส-อ-บ-ถ-า-มโดยสมาชิก ชื่อ ไชยนันต์ อัมระรงค์
จากกลุ่ม ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ ขอได้ ไหว้รับ