ขออนุญาติแอดมิน
กท1 27-1-65
เ ปิ d ป ระ มูa ไ ม้ สั ก

ขออนุญาติแอดมิน
กท1 27-1-65
เ ปิ d ป ระ มูa ไ ม้ สั ก ปั๊ มหน้ ร กา ก noJเหลือง)
รุ่ น สร ง น้ำ 63
พร้ อ ม กร อบ ไม ครอน กันน้ำและ แหนบ
ตา ม ภา พ

#เริ่ม 250
#เคาะต่ อ ไป +20 ขั้ น ต่ำ ล ง ท้ ายด้ วย 0
#ปิดวันนี้ 21.50น.
#ส่ ง + 60
# โอuภาย ใ น 2 4 ชม เท่า นั้น


อาจเป็นรูปภาพของ เครื่องประดับอาจเป็นรูปภาพของ เครื่องประดับอาจเป็นรูปภาพของ เครื่องประดับอาจเป็นรูปภาพของ เครื่องประดับ และ นาฬิกาข้อมือ

โดยสมาชิก ชื่อ
จากกลุ่ม ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ (พระเครื่องสุวรรณภูมิ)