ขออนุญาติแอดมิน
กท1 23-1-65
เ ปิ d ป ระ มูa ไ ม้สั กป

ขออนุญาติแอดมิน
กท1 23-1-65
เ ปิ d ป ระ มูa ไ ม้สั กปั๊ ม หน้า กา กnoJเหลือง
รุ่ น ส ร งน้ำ63
พร้ อ ม กร อบ ไม ครอน กันน้ำและ แหนบ
ตา ม ภา พ

#เริ่ม 250
#เคาะต่ อ ไป +20 ขั้ น ต่ำ ล ง ท้ ายด้ วย 0
#ปิดวันนี้ 20.10น.
#ส่ ง + 60
# โอuภาย ใ น 2 4 ชม เท่า นั้น


อาจเป็นรูปภาพของ เครื่องประดับอาจเป็นรูปภาพของ เครื่องประดับ และ นาฬิกาข้อมืออาจเป็นรูปภาพของ เครื่องประดับอาจเป็นรูปภาพของ เครื่องประดับอาจเป็นรูปภาพของ เครื่องประดับ

โดยสมาชิก ชื่อ
จากกลุ่ม ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์…ศรัทธา…บูชา…ด้วยใจจริง..