ขออนุญาติแอดมิน
กท1 17-11-64
เ ปิ d ป ระ มูa ผ้ า ยั

ขออนุญาติแอดมิน
กท1 17-11-64
เ ปิ d ป ระ มูa ผ้ า ยั นต์ ขน า ด 8×11 นิ้ ว เขียว💚
#สรงน้ำ63 ตา ม ภา พ #ขนาดกลาง #เริ่ม 100
#เคาะต่ อ ไป+ขั้นต่ำ 20 ล ง ท้ ายด้ วย 0
#ปิดวันนี้ 21.40น.
#ส่ ง + 60
# โอuภาย ใ น 2 4 ชม เท่า นั้น

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพไม่มีคำอธิบายรูปภาพไม่มีคำอธิบายรูปภาพอาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

โดยสมาชิก ชื่อ
จากกลุ่ม ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ (พระเครื่องสุวรรณภูมิ)