ขออนุญาติแอดมิน
กท1 16-12-64
เ ปิ d ป ระ มูa ซี เปี ย

ขออนุญาติแอดมิน
กท1 16-12-64
เ ปิ d ป ระ มูa ซี เปี ย รุ่ น สรงน้ำ63
พร้ อ ม กร อบ ไม ครอน ลง ยา และ แหนบ
ตา ม ภา พ

#เริ่ม 199
#เคาะต่ อ ไป +30 ขั้ น ต่ำ ล ง ท้ ายด้ วย 0
#ปิดวันนี้ 22.00น.
#ส่ ง + 60
# โอuภาย ใ น 2 4 ชม เท่า นั้น

อาจเป็นรูปภาพของ เครื่องประดับอาจเป็นรูปภาพของ เครื่องประดับอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ เครื่องประดับไม่มีคำอธิบายรูปภาพอาจเป็นรูปภาพของ เครื่องประดับ

โดยสมาชิก ชื่อ
จากกลุ่ม ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ (พระเครื่องสุวรรณภูมิ)