ขออนุญาติแอดมิน
กท 1 21-10-64
เ ปิ dป ระ มูa ผ้ ายัน

ขออนุญาติแอดมิน
กท 1 21-10-64
เ ปิ dป ระ มูa ผ้ ายันต์ ขนาด 11×14 นิ้ว สีแดง เลข 12980
รุ่uสรงน้ำ 63
#ตา ม ภา พ# อข วัดเจดีย์
ไม่ ผ่ า น กา รใ ช้

#เริ่ม 129
#เคาะต่ อ ไป +20ขั้น ต่ำ ล ง ท้ ายด้ วย0
#ปิดวันนี้ 21.30น
#ส่ ง + 60
# โอuภาย ใ น 2 4 ชม เท่า นั้น
รั บ ประ กั น แท้
โดยสมาชิก ชื่อ Ae Anusorn
จากกลุ่ม ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ (พระเครื่องสุวรรณภูมิ)