ขออนุญาตครับ กท1(11/1/66)เปิด-แบ่ง-ปัน-องค์-บู-ชา-12 นิ

ขออนุญาตครับ กท1(11/1/66)เปิด-แบ่ง-ปัน-องค์-บู-ชา-12 นิ้วยอดทรัพย์64
รับประกันแท้ครั





โดยสมาชิก ชื่อ Bunjong Nuha
จากกลุ่ม ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ (พระเครื่องสุวรรณภูมิ)