กระทู้ที่1(7-2-64)
ขออนุญาตแอดมินและสมาชิก
ที่เคารพ แ

กระทู้ที่1(7-2-64)
ขออนุญาตแอดมินและสมาชิก
ที่เคารพ และขอขอบคุณท่าน
ผู้อนุมัติโพส
ขอเปิดองค์บูชา 9.9nิ้ว ปี64
sาka 15000ต่อ(1องค์)
nักllชทได้เลย
sับป-ระกั-u lln้โดยสมาชิก ชื่อ สุกฤษ สุขสุวรรณ หัส สิชล
จากกลุ่ม ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ (ศึกษา-สะสม-ซื้อขาย)