กระทู้ที่1(30-1-64)
ขออนุญาตแอดมินและสมาชิก
ที่เคารพ

กระทู้ที่1(30-1-64)
ขออนุญาตแอดมินและสมาชิก
ที่เคารพ และขอขอบคุณท่าน
ผู้อนุมัติโพส
ขอเปิดล็อกเกตซีเปีย sาka 1000ต่อ(1องค์)
มีหลายองnักllชทได้เลย
sับป-ระกั-u lln้โดยสมาชิก ชื่อ สุกฤษ สุขสุวรรณ หัส สิชล
จากกลุ่ม ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ (ศึกษา-สะสม-ซื้อขาย)