เปิด เสือสาริกา ศิลป์วัดกลาง ลป. ปาน สนใจทักครับโดยสมาชิก ชื่อ กัญธนัช เขี้ยวเพชร
จากกลุ่ม เครื่องรางมักเลือกเจ้าของ2