เปิดแบ่ง
#ฤาษีท่านสมภาร
#ฤาษีพ่อท่านสมภาร วัดในเตา
#

เปิดแบ่ง
#ฤาษีท่านสมภาร
#ฤาษีพ่อท่านสมภา วัดในเตา
#พระอาจารย์ประสูติ ปิยธัมโม วัดในเตา
พ่อท่านสมภาร เป็นบรมครูของสายวัดถ้ำพุทธโกษีย์
เชื่อกันว่าท่านเป็นผู้ทรงฤทธิ์มีตบะและบารมีแก่กล้า
ชาวบ้านในพื้นที่วัดในเตาศรัทธาเพราะท่านขอได้ไหว้รับจนเป็นที่ประจักษ์ในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์
…สนใจสอบถามได้ครับ..

โดยสมาชิก ชื่อ แตง บารมีปู่เพชรฉลูกัณฑ์
จากกลุ่ม พ่อแก่ สายครูปู่ฤาษี 108 ตน และ เครื่องราง ของขลัง