” ปู่ภุชงค์ทอง ขนาดครอบ ประดับเพชร ”
#ช่างก้อยโคราช( แ

” ปู่ภุชงค์ทอง ขนาดครอบ ประดับเพชร “

#ช่างก้อยโคราช( แหล่งผลิต​เศียร​ครู​องค์​เทพ
โดยสมาชิก ชื่อ เศียรพ่อแก่ ปู่ฤๅษี
จากกลุ่ม พ่อแก่ สายครูปู่ฤาษี 108 ตน และ เครื่องราง ของขลัง