ทักได้คับ

โดยสมาชิก ชื่อ เสือ คาบดาบ
จากกลุ่ม เครื่องรางมักเลือกเจ้าของ2