ใจ ผม หาย . . สุดบรรยาย
สิ่งดี มี มงคล อยู่คู่กันมา 1

ใจ ผม หาย . . สุดบรรยาย
สิ่งดี มี มงคล อยู่คู่กันมา 19 ปี
พฤหัสบดี ฤกษ์ดีวันครูนี้ กราบลาท่าน

. . พระพุทธชินราช ใบเสมา . .
กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก
โบราณวัตถุ อันทรงค่า
พุทธคุณ สุดพรรณนา
ฤกษ์เวลา โคจร
สู่คนดี ศรีมงคลโดยสมาชิก ชื่อ ชาติ วิศิษฏ์สรอรรถ
จากกลุ่ม อมตพระกรุ