โสธรกรมตำรวจ8000

โสธรกรมตำรวจ8000
โดยสมาชิก ชื่อ Num Seven
จากกลุ่ม ตลาดนัดพระเครื่องเมืองชลบุรี