โชว์…..นางฟ้า…..พระยอดธง เนื้อชินเงิน กรุวัดเขาพนมเ

โชว์…..นางฟ้า…..พระยอดธง เนื้อชินเงิน กรุวัดเขาพนมเพลิงครับโดยสมาชิก ชื่อ นายสมชาย ทับจ๊อก
จากกลุ่ม อมตพระกรุ