แบบนี้เรียกว่าพระอะไรครับ
ออกวัดไหน

แบบนี้เรียกว่าพระอะไรครับ
ออกวัดไหน

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

โดยสมาชิก ชื่อ
จากกลุ่ม อมตพระกรุ