เหรียญเมืองสุพรรณบุรี หลวงตาจวน วัดไก่เตี้ย
#สนใจสอบถ

เหรียญเมืองสุพรรณบุรี หลวงตาจวน วัดไก่เตี้ย
#สนใจสอบถามได้ครับ


โดยสมาชิก ชื่อ อ้าย เชาว์ เจ้า
จากกลุ่ม พระเครื่องเมืองสุพรรณ(ทีมงานร้านพระเครื่องพุทธรักษา ห้างโรบินสันสุพรรณบุรี)