เหรียญหลวงพ่อแต้มวัดพระลอยรุ่นแรกเนื้อเงินออกปี 2511

เหรียญหลวงพ่อแต้มวัดพระลอยรุ่นแรกเนื้อเงินออกปี 2511

โดยสมาชิก ชื่อ Sakchai Ratchasri
จากกลุ่ม พระเครื่องเมืองสุพรรณ(ทีมงานร้านพระเครื่องพุทธรักษา ห้างโรบินสันสุพรรณบุรี)