เหรียญหลวงพ่อเณร วัดสวนหงส์
สภาพผิวหิ้งครับ

เหรียญหลวงพ่อเณร วัดสวนหงส์
สภาพผิวหิ้งครับ
โดยสมาชิก ชื่อ Kanakorn Chokthornpatchara
จากกลุ่ม พระเครื่องเมืองสุพรรณ(ทีมงานร้านพระเครื่องพุทธรักษา ห้างโรบินสันสุพรรณบุรี)