เหรียญหลวงพ่อพริ้ง รุ่น2.ผิวแดงๆ

เหรียญหลวงพ่อพริ้ง รุ่น2.ผิวแดงๆ
โดยสมาชิก ชื่อ พรรธ์ พรรธ์ธนา
จากกลุ่ม พระเครื่องเมืองสุพรรณ(ทีมงานร้านพระเครื่องพุทธรักษา ห้างโรบินสันสุพรรณบุรี)