เหรียญวัดลานคาติชมหน่อยคับ

เหรียญวัดลานคาติชมหน่อยคับ
โดยสมาชิก ชื่อ Kitsada Klinkhamhom
จากกลุ่ม พระเครื่องเมืองสุพรรณ(ทีมงานร้านพระเครื่องพุทธรักษา ห้างโรบินสันสุพรรณบุรี)