เหรียญพระไพรีพินาศ 50 ปีกรมอาชีวศึกษา พ.ศ.2534 ให้บูชา

เหรียญพระไพรีพินาศ 50 ปีกรมอาชีวศึกษา พ.ศ.2534 ให้บูชา 200 พร้อมส่งพัสดุเอกชนฟรี ประกันแท้
โดยสมาชิก ชื่อ อนันต์ พุธคุณ บางพระ
จากกลุ่ม ตลาดนัดพระเครื่องเมืองชลบุรี