เปิด เหรียญหยดน้ำ หลวงพ่อถิร หลังพระพุทธรูปปางป่าเลไลย

เปิด เหรียญหยดน้ำ หลวงพ่อถิร หลังพระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร
โดยสมาชิก ชื่อ พรรธ์ พรรธ์ธนา
จากกลุ่ม พระเครื่องเมืองสุพรรณ(ทีมงานร้านพระเครื่องพุทธรักษา ห้างโรบินสันสุพรรณบุรี)