เปิดให้บูชา250พร้อมส่งค่ะปี2517

เปิดให้บูชา250พร้อมส่งค่ะปี2517
โดยสมาชิก ชื่อ Chanaphat Tutiyanan
จากกลุ่ม พระเครื่องเมืองสุพรรณ(ทีมงานร้านพระเครื่องพุทธรักษา ห้างโรบินสันสุพรรณบุรี)