เปิดควายธนู รุ่นแรก เนื้อชนวนนำฤกษ์
สร้างเพียง ๑๐๘ตัว

เปิดควายธนู รุ่นแรก เนื้อชนวนนำฤกษ์
สร้างเพียง ๑๐๘ตัว ครูบาคำฝั้น วัดกอโชค อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ประกันแท้ เก๊คืนเงินโดยสมาชิก ชื่อ ผจญ ขั้นเทพ
จากกลุ่ม ชมรมพระเครื่องจังหวัดเชียงใหม่(เช่าและประมูล)คนบ่เก่า