เปิดครับ แหนบวัดนอก 250บาท

เปิดครับ แหนบวัดนอก 250บาท

อาจเป็นรูปภาพของ เงินไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

โดยสมาชิก ชื่อ
จากกลุ่ม ตลาดนัดพระเครื่องเมืองชลบุรี