เปิดครับ
เหรียญพระศรีโสภิตชัยมงคล วัดพยัคฆาราม(วัดเสือ

เปิดครับ
เหรียญพระศรีโสภิตชัยมงคล วัดพยัคฆาราม(วัดเสือ) ปี17
2เหรียญสวย 300ครับ
ประกันแท้มาตรฐานครับ
โดยสมาชิก ชื่อ Jedsada Noppakun
จากกลุ่ม พระเครื่องเมืองสุพรรณ(ทีมงานร้านพระเครื่องพุทธรักษา ห้างโรบินสันสุพรรณบุรี)