เปิดครับ
ชุดพระธาตุดอยสุเทพ 4องค์ 300ครับ

เปิดครับ

ชุดพระธาตุดอยสุเทพ 4องค์ 300ครับ

โดยสมาชิก ชื่อ Jedsada Noppakun
จากกลุ่ม ชมรมพระเครื่องจังหวัดเชียงใหม่(เช่าและประมูล)คนบ่เก่า