หลวงพ่อขอม เนื้อดิน ปี05 สวย 150฿
หลวงพ่อสมวัดดอนบุพผา

หลวงพ่อขอม เนื้อดิน ปี05 สวย 150฿
หลวงพ่อสมวัดดอนบุพผา ออกวัดหนองเพียร ปี2530 เหรียญละ 90 ฿
หลวงพ่อหรุ่นวัดเสาธงทอง+พระดินเผาลงรักหลวงตาจวน วัดไก่เตี้ย 160฿
หลวงพ่อแต้ม วัดพระลอย2526 ผ่านการใช้งาน 100฿
หลวงพ่อดิร วัดป่าเลยไลย 80฿
เหมาหมด 600 สนใจทักมาคุยกันคับ ส่งจริงวันต่อวั
#ประกันแท้ตลอดชีโดยสมาชิก ชื่อ อธิการ เวชนิกุล
จากกลุ่ม พระเครื่องเมืองสุพรรณ(ทีมงานร้านพระเครื่องพุทธรักษา ห้างโรบินสันสุพรรณบุรี)