ยังมีคนเล่นยุป่าวเน้อ

ยังมีคนเล่นยุป่าวเน้อ
โดยสมาชิก ชื่อ ชานนท์ วงษ์พาเหียร
จากกลุ่ม พระเครื่องเมืองสุพรรณ(ทีมงานร้านพระเครื่องพุทธรักษา ห้างโรบินสันสุพรรณบุรี)