ยอดขุนพลกรุเก่า ลพบุรี

ยอดขุนพลกรุเก่า ลพบุรีโดยสมาชิก ชื่อ อานนท์ บ่ายเที่ยง
จากกลุ่ม อมตพระกรุ