พระเศียรโล้น หน้านกฮูก กรุวัดชายทุ่ง

พระเศียรโล้น หน้านกฮูก กรุวัดชายทุ่ง
โดยสมาชิก ชื่อ มร สุพรรณ
จากกลุ่ม อมตพระกรุ