พระอู่ทอง
เนื้อชินเงิน

พระอู่ทอง
เนื้อชินเงิน

โดยสมาชิก ชื่อ Thannida Uthid
จากกลุ่ม อมตพระกรุ