พระพิจิตร เม็ดน้อยหน่า1

พระพิจิตร เม็ดน้อยหน่า1
โดยสมาชิก ชื่อ เจริญชัย แซ่ก๊วย
จากกลุ่ม อมตพระกรุ