#พระชัยวัตน์เนื้อสัมฤทธิ์ สมัยอยุธยา
หน้าตักกว้าง 2 น

#พระชัยวัตน์เนื้อสัมฤทธิ์ สมัยอยุธยา
หน้าตักกว้าง 2 นิ้ว จ่ายเงินแล้วลงได้สบายใจไม่ขายครับเพราะเพิ่งเช่าบูชามาเพราะเชื่อว่าพระเครื่องวัตถุมงคลมักจะเลือกเจ้าของที่ท่านจะไปอยู่ด้วยครับ🙏🏻#เรารักษ์พระกรุพระโบราณ

โดยสมาชิก ชื่อ เกรียงไกร สันติตรานนท์
จากกลุ่ม อมตพระกรุ