ปกแข็งใหม่มือ 1
อ.ตี๋เหล้า ท่าพระจันทร์

ปกแข็งใหม่มือ 1
อ.ตี๋เหล้า ท่าพระจันทร์โดยสมาชิก ชื่อ Kunchorn Panupan
จากกลุ่ม อมตพระกรุ