ความชัดเจนดั้งเดิมจากกรุถึงมือคุณ….
“พระท่ามะปราง

ความชัดเจนดั้งเดิมจากกรุถึงมือคุณ….

“พระท่ามะปราง เนื้อดิน กรุวัดท่ามะปราง พิษณุโลก”

อาจเป็นรูปภาพของ งานประติมากรรมไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

โดยสมาชิก ชื่อ
จากกลุ่ม อมตพระกรุ