ขออนุญาตเปิดเหรียญพระปลัดจันทร์ วัดเขาดีสลัก
สุพรรณบุร

ขออนุญาตเปิดเหรียญพระปลัดจันทร์ วัดเขาดีสลัก
สุพรรณบุรี สวยเดิมครับ 200 รวมส่งครับ
โดยสมาชิก ชื่อ นันทวุธ วิชัยดิษฐ น๊อต ภูเก็ต
จากกลุ่ม พระเครื่องเมืองสุพรรณ(ทีมงานร้านพระเครื่องพุทธรักษา ห้างโรบินสันสุพรรณบุรี)