ขออนุญาตเปิดครับ
ปิดตาจัมโบ้หลวงพ่อโด่วัดนามะตูม
200

ขออนุญาตเปิดครั
ปิดตาจัมโบ้หลวงพ่อโด่วัดนามะตู
200 บาทรวมส่งครับ
โดยสมาชิก ชื่อ Somsak Yindeesuk
จากกลุ่ม ตลาดนัดพระเครื่องเมืองชลบุรี