#ขออนุญาตครับ เหรียญมหาโชค หลวงพ่อแบน วัดใหม่นพรัต

#ขออนุญาตครับ เหรียญมหาโชค หลวงพ่อแบน วัดใหม่นพรัตน์ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี (หายาก) รับปนะกันแท้ เก๊คืนเต็ม
โดยสมาชิก ชื่อ ธนรินทร์ พรไพศาลศักดิ์
จากกลุ่ม พระเครื่องเมืองสุพรรณ(ทีมงานร้านพระเครื่องพุทธรักษา ห้างโรบินสันสุพรรณบุรี)