ไม่ชัดบอกนะคัฟ

ไม่ชัดบอกนะคัฟโดยสมาชิก ชื่อ อายุน้อย ร้อยเดียว
จากกลุ่ม รูปถ่ายเก่า ภาพพิมพ์เก่า พระเกจิคณาจารย์ โชว์ได้ซื้อขายอิสระ